Lansarea selecției Erasmus pentru mobilități de studiu ale studenților cu dublă diplomă (master francofon) în anul universitar 2020-2021

postat 25 iun. 2020, 11:56 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 25 iun. 2020, 11:56 ]

Pentru mobilitățile de studiu ale studenților pe anul academic 2020-2021, Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării îi revine un număr de 5 locuri finanțate cu grant Erasmus pentru programul de studiu masteral francofon cu diplomă dublă, în cadrul acordului de parteneriat cu Universitatea Lumière Lyon 2.

Dosarul de candidatură
Studenții care doresc să participe la concursul de selecție Erasmus sunt invitați să trimită către secretariatul programelor de masterat, pe adresa
dorina.arambasa@fjsc.ro, între 26-30.06.2020 (marți, 30 iunie, doar până la ora 16:00), un dosar cuprinzând:

  1. o copie după C.I.
  2. CV în limba franceză (obligatoriu în format Europass)
  3. o scrisoare de motivație în limba franceză
  4. certificatul (atestatul) de competență lingvistică în limba franceză, cel puțin nivelul B1

Secretariatul programelor masterale va informa comisia de selecție asupra mediilor școlare pentru fiecare dosar depus. Media școlară minimă pentru intrarea în selecție este 7,50.

În momentul selecției, studenții trebuie să fie integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță).

Studenții selectați care la finalul anului de studiu, adică la data de 30 septembrie 2020, nu sunt integraliști își pierd locul obținut și vor fi înlocuiți cu rezervele rezultate după acest concurs.

Punctajele acordate în cadrul selecției (100 puncte maximum) se calculează astfel:

  • Nota 1 (20% din punctajul total): cunoștințe lingvistice de limbă străină (echivalarea nivelului corespunzător atestatului de limbă franceză depus la dosar)
  • Nota 2 (10% din punctajul total): situația școlară (media anilor de studiu, inclusiv semestrul I din anul academic 2019-2020)
  • Nota 3 (30% din punctajul total): evaluarea dosarului depus
  • Nota 4 (40% din punctajul total): interviul (care va urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității și cunoașterea oportunităților oferite de aceasta)

Criteriile de departajare sunt, în ordine:

1.     punctajul obținut la interviu

2.     punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice

3.     punctajul obținut pentru situația școlară

Precizări

Studenții selectați din anul I (masterat) vor pleca obligatoriu pe semestrul I din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și să obțină o medie școlară cel puțin egală cu cea minimă decisă pentru intrarea în selecție.

Rezervele trebuie să pregătească dosarul, în cazul în care vor fi retrageri devenind titulari de grant.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru 2020 - 2021, este de 520 € / lună pentru Franța.

Finanțarea ERASMUS este pentru 5 luni de stagiu/bursier.

Vă rugăm să consultați planul de cursuri pentru a aplica în cunoștință de cauză: https://icom.univ-lyon2.fr/formation/master-2-communication-des-organisations-communication-humanitaire-et-solidarite

Calendarul concursului de selecție

26-30.06.2020 – înscrieri (vezi mai sus detalii)

01.07.2020 – anunțarea programării interviurilor și primirea pe e-mail a linkului pentru sesiunea online

02.07.2020 – desfășurarea online a interviurilor și anunțarea rezultatelor

02-03.07.2020 – depunerea contestațiilor

06.07.2020 – publicarea rezultatelor finale

 

Pentru obţinerea certificatului de competență lingvistică într-o limbă străină vă puteți adresa la Centrul de Limbi Străine al Universității din București.

Mai multe informații la: https://www.unibuc.ro/studii/centre-de-limbi-straine/centrul-de-limbi-straine-al-universitatii-din-bucuresti/

 


Lect. univ. dr. Anca ANTON
Coordonator Erasmus+ FJSC
anca.anton@fjsc.ro