Concurs de selecție a cadrelor didactice pentru mobilități ERASMUS în anul universitar 2017-2018

postat 23 nov. 2017, 05:18 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 23 nov. 2017, 05:18 ]

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării are alocate 8 mobilități pentru cadre didactice în programul Erasmus, pe anul academic 2017-2018.

Cadrele didactice care doresc să beneficieze de o mobilitate Erasmus sunt rugate să depună un dosar de candidatură la secretariatul FJSC, la dna Daniela Munteanu, în zilele de 24, 25, 27, 28, 29 noiembrie și între 4 și 8 decembrie, între orele 9 și 14. Dosarele vor primi numere de înregistrare.

Dosarul trebuie să cuprindă un CV actualizat, într-o limbă de circulație internațională, menționarea participării la activitățile din Programul Erasmus al FJSC (inițiere de acorduri bilaterale, consiliere de studenți, participare la selecția studenților etc.), un plan de predare provizoriu pentru stagiul de mobilitate, o copie după cartea de identitate și precizarea universității alese pentru efectuarea mobilității.

Criteriile de selecție valabile pentru Universitatea din București sunt următoarele:

-          calitatea de cadru didactic angajat cu contract de muncă în Universitatea din București pentru activități de predare;

-          prezentarea unui Curriculum Vitae într-o limbă de circulație internațională (în format Europass);

-          prezentarea unui plan de predare provizoriu pentru stagiul de mobilitate;

-          participarea la activități în Programul Erasmus.

Deplasările pot avea loc cel târziu pană la data de 30 iunie 2018.

În tabelul atașat se găsesc destinațiile valabile în anul universitar 2017-2018, precum și sumele forfetare (în euro) acordate pentru transportul internațional, conform distanței până în orașul universității gazdă.  

Baremele „per diem” pentru țările de destinație, transmise de ANPCDEFP, sunt următoarele: 160 EURO pentru Suedia, 140 EURO pentru Belgia, Cehia, Grecia, Franța, Italia, Cipru, Polonia, Finlanda, Turcia, 120 EURO pentru Germania, Spania, Portugalia, Slovacia.

Stagiul de predare va fi finanțat din fonduri Erasmus pentru maximum 4 zile, din care 2 zile de activități de predare (minimum 8 ore de predare) și maximum 2 zile pentru transport (o zi înainte și o zi după stagiul de mobilitate). Finanțarea Erasmus reprezintă o sumă forfetară compusă din suma „per diem” și suma pentru transportul internațional în funcție de distanță.  

Pentru anul universitar 2017-2018 sunt permise și mobilitățile cadrelor didactice în cadrul Erasmus „grant zero”, cu respectarea drepturilor și a obligațiilor statutului Erasmus, mai puțin finanțarea.

Ĉ
Webmaster FJSC,
23 nov. 2017, 05:18