Burse Erasmus 2014-2015

Organizarea selecţiei pentru mobilităţi studenţi ERASMUS 2014-2015

Concursul de selecţie va avea loc pe data de 27 mai 2014, ora 9.30, sala 609.
Vă rugăm să consultați documentele atașate.


Despre programul de burse Erasmus

ERASMUS (The European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) face parte din programul SOCRATES al Uniunii Europene si este destinat sprijinirii studentilor in efectuarea unor perioade de studiu (de la 3 la 12 luni), recunoscuta formal de universitatea de provenienta, intr-o alta tara europeana.

Noul program SOCRATES urmareste extinderea formelor de cooperare la nivelul invatamantului superior, oferind unui numar cat mai mare de institutii partenere posibilitatea de a participa in proiecte transnationale si de a valorifica in interesul comun tehnologia informationala.

Principalul obiectiv al programului ERASMUS este promovarea dimensiunii europene in invatamantul superior. in acest sens, mobilitatea studentilor si profesorilor ramane una din activitatile principale, dar se acorda o mare atentie si altor activitati, destinate perfectionarii programelor de studiu si introducerii unor teme si cursuri noi, prin colaborarea transnationala intre universitati.

Programul Erasmus are trei componente: Cooperare europeana inter-universitara, Granturi de mobilitate pentru studenti si personal didactic universitar, OM si ECTS si Retele Tematice.
Granturile de mobilitatea pentru studenti sunt finantate partial de catre Comisia Europeana, fiind necesara o finanantare complementara, din interiorul sau exteriorul universitatii, din surse nationale sau regionale, publice sau private.

Grantul alocat lunar studentilor ERASMUS calculat in functie de bugetul national acordat acestei actiuni si de numarul studentilor selectionati pe baza deciziei universitatilor nu poate acoperi decat o mica parte din cheltuielile de transport si de subzistenta (cazare, masa, taxe de folosire a unor facilitati in cadrul universitatilor gazda,etc).

Statutul de "bursier ERASMUS" excepteaza insa pe beneficiarii de mobilitati de plata taxelor de curs. Asigurarea tuturor cheltuielilor directe implicate de desfasurarea unei perioade de studiu intr-o universitate gazda reclama cu necesitate suplimentarea grantului ERASMUS. Suplimentarea poate proveni din resursele proprii ale beneficiarului, prin contributia propriei universitati, de la alti sponsori (intreprinderi, institutii din tara si din strainatate) sau prin cumul a mai multora dintre aceste surse, fara insa ca acelasi tip de cheltuieli (de exemplu: transport) sa fie acoperit din surse diferite.

Pe de alta parte, statutul de student ERASMUS nu presupune in mod obligatoriu acordarea unui grant. O parte din studentii selectati pot sa isi acopere integral din surse complementare de finantare cheltuielile implicate de perioada de studiu in strainatate. Ei beneficiaza insa de toate celelalte drepturi ale unui student ERASMUS (exceptarea platii taxelor de studiu la universitatea-gazda, recunoasterea perioadei de studiu in strainatate, etc.) Acesti studenti sunt desemnati in terminologia formala a Actiunii :''zero-grant ERASMUS students''.

CONDITII DE DESFASURARE

Pot participa la programul ERASMUS studentii care au absolvit primul an de studiu.

Studentii ERASMUS sunt scutiti de plata taxelor de studii la universitatea gazda.

Creditele obtinute in urma mobilitatilor sunt recunoscute de catre universitatile din care provin studentii.

Bursele acordate studentilor de catre universitatea de origine, vor continua sa fie platite acestora pe parcursul perioadei de studiu la universitatea gazda.

Durata studiilor in strainatate pentru studentii ERASMUS cuprinsi in programul de mobilitate este de minim 3 luni si de maxim 12 luni. Pentru perioade de studiu mai mari de 3 luni pot fi prevazute si stagii de practica, in continuarea stagiului de studii.

Un student poate fi selectat pentru o bursa ERASMUS o singura data in cadrul unui ciclu de studii (undergraduate, master, doctorat), pentru o perioada de maxim un an universitar.

Institutiile implicate in schimbul de studenti trebuie sa convina, cu fiecare student in parte, asupra unui program de studiu bine determinat (in vederea asigurarii recunoasterii academice a studiilor efectuate), inaintea inceperii perioadei de mobilitate.

La sfarsitul fiecarei perioade de studiu in strainatate studentii trebuie sa solicite institutiei atestarea realizarii programului convenit, ca si o foaie matricola cu rezultatele obtinute.
In cazul in care studentul nu a realizat integral programul stabilit, el este obligat sa ramburseze fondurile primite.

Studentii ERASMUS nu pot beneficia, pentru perioada cuprinsa in contract, de alte burse sau alocatii, de orice natura, prin alte programe ale Comisiei Europene.

Bursierii nu pot utiliza, pentru acoperirea aceluiasi tip de cheltuieli eligibile, surse de finantare diferite (de exemplu nu pot acoperi costul biletului de transport din doua surse de finantare diferite).ĉ
Webmaster FJSC,
6 apr. 2016, 07:43
ĉ
Webmaster FJSC,
6 apr. 2016, 07:43