Programe ERASMUS+

ERASMUS (The European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) face parte din programul SOCRATES al Uniunii Europene și este destinat sprijinirii studenților în efectuarea unor perioade de studiu (de la 3 la 12 luni), recunoscută formal de universitatea de proveniență, într-o alta țara europeană.
Link-uri utile:
Lansarea rundei a doua de selecție Erasmus - stagii de practică 2017-2018 (sem. 2)

postat 12 iun. 2018, 04:27 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 12 iun. 2018, 04:27 ]

Vă aducem la cunoștință lansarea rundei a doua de selecție pentru stagii de practică Erasmus 2017-2018, pentru un număr de 28 de mobilități.

Informațiile sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/ international/programul- erasmus/studenti-erasmus- stagii-de-practica/.

Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB, in perioada 12 - 26 iunie (in intervalul orar 10:00 - 16:00), iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB), nu la nivel de facultate.

Lansarea selecției Erasmus - stagii de practică 2017-2018 (semestrul 2)

postat 23 mai 2018, 09:22 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 23 mai 2018, 09:23 ]

Vă aducem la cunoștință lansarea selecției pentru stagii de practică Erasmus 2017-2018. Informațiile sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/.

Găsiți atașat documentul Learning Agreement for traineeship

Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB, până pe data de 8 iunie 2018 (ora 13:00), iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB).

Profesorul Alberto Fornasari, invitat în cadrul schimburilor Erasmus+

postat 10 mai 2018, 20:28 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 10 mai 2018, 20:29 ]

Profesor dr. Alberto Fornasari de la Universitatea de Studii din Bari "Aldo Moro", invitat de FJSC în cadrul schimburilor Erasmus+, va ține cursul "Digital Reputation Management: the contribution of media education" în data de 16 mai, între orele 18-20, în sala 610în cadrul programelor de masterat „Jurnalism tematic”, și „Producție multimedia și audiovizuală".

Conf. univ. dr. Marta Łysik - invitată de FJSC în cadrul schimburilor Erasmus

postat 23 apr. 2018, 08:17 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 23 apr. 2018, 08:17 ]

Conferențiar universitar dr. Marta Łysik de la Universitatea din Wroclaw, Institutul de Jurnalism și Comunicare socială, invitată de FJSC în cadrul schimburilor Erasmus, va ține un curs-atelier pe tema “New Media and Investigative Family Research: Narratives of the Third Generation” în data de 2 mai, între orele 18-20, în sala 610 și în data de 3 mai, între orele 18-20, în sala 613, în cadrul programelor de masterat „Jurnalism tematic”, „Media, Public Communication and Globalization”, „Producție multimedia și audiovizuală. De asemenea, Marta Łysik va avea întâlniri cu cadre didactice din facultate în data de 2 mai, ora 17.00.

Rezultatele selecției pentru mobilități Erasmus ale studenților FJSC pentru anul universitar 2018-2019

postat 16 apr. 2018, 04:48 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 16 apr. 2018, 04:48 ]

Vă rugăm consultați, în documentul atașat, rezultatele finale ale selecției pentru mobilități Erasmus ale studenților pentru anul universitar 2018-2019.

Lansarea selecției Erasmus pentru mobilități de studiu ale studenților în anul universitar 2018-2019

postat 10 mar. 2018, 05:10 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 10 mar. 2018, 05:11 ]

Pentru mobilitățile de studiu ale studenților pe anul academic 2018-2019, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării a primit un număr de 18 locuri finanțate cu grant Erasmus, iar pentru programul de studiu masteral francofon cu diplomă dublă 5 locuri, în cadrul acordului de parteneriat cu Universitatea Lumière Lyon 2.

Dosarul de candidatură
Studenții care doresc să participe la concursul de selecție Erasmus sunt invitați să depună la secretarele de an, între 
12 și 23 martie (în zilele și orele destinate lucrului cu publicul), un dosar cuprinzând:

 • o copie după C.I. 
 • CV în limba străină în care vor studia în instituția de învățământ pentru care optează (obligatoriu în format Europass) 
 • o scrisoare de motivație în limba străină în care vor studia în instituția de învățământ pentru care optează (pentru fiecare destinație pentru care optează) 
 • o prezentare a unui plan al programului de studiu (cursuri alese) prevăzut pentru stagiu pentru fiecare destinație pentru care optează
 • certificatul (atestatul) de competență lingvistică în limba străină în care se vor desfășura cursurile

Fiecare student poate face două opțiuni pe care le va menționa pe coperta dosarului.

Secretarele de an vor transcrie mediile școlare pe dosarele depuse.

Studenții selectați care la finalul anului de studiu, adică la data de 30 septembrie 2018, nu sunt integraliști își pierd locul obținut și vor fi înlocuiți cu rezervele rezultate după acest concurs.

Punctajele la selecție (100 puncte maximum) se calculează astfel: 

 • Nota 1 (20% din punctajul total): cunoștințe lingvistice de limbă străină (echivalarea nivelului corespunzător atestatului de limbă străină depus la dosar)
 • Nota 2 (10% din punctajul total): situația școlară (media anilor de studiu)
 • Nota 3 (30% din punctajul total): evaluarea dosarului depus
 • Nota 4 (40% din punctajul total): interviul (care va urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității și cunoașterea oportunităților oferite de aceasta)

Criteriile de departajare sunt în ordine:

 • 1.    punctajul obținut la interviu
 • 2.    punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice
 • 3.    punctajul obținut pentru situația școlară

Precizări:

Studenții selectați din anul I (licență) vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe).

Studenții din anii terminali în momentul selecției vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul I de master/doctorat, cu condiția admiterii la aceste programe.

Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecarea pe semestrul al II-lea, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant.

Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat Biroului Erasmus+.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru 2018 - 2019, este de 500 € / lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Norvegia, Suedia, UK, Belgia, Croația, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia și de 450 € / lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia.

Finanțarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu/bursier.

Vă rugăm să consultați documentele atașate care cuprind afișul general de selecție, lista destinațiilor, conform cu acordurile bilaterale încheiate, și informații despre universitățile partenere utile pentru întocmirea unui plan al programului de studiu prevăzut pentru stagiu.

 

Pentru obţinerea certificatului de competență lingvistică într-o limbă străină vă puteți adresa la Centrul de Limbi Străine al Universității din București ARIEL.

Program cu publicul:  luni – vineri, între orele 10.00 – 18.00

Mai multe informații la:

http://centrul-ariel.ro/contact/


Prof. univ. Dr. Mirela LAZĂR 
Coordonatoare Programe Erasmus+
 

miralazar05@yahoo.com

Pierre Morelli de la Université de Lorraine Metz - cursuri în cadrul masteratului "Médias, développement, société"

postat 28 feb. 2018, 07:02 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 28 feb. 2018, 07:02 ]

Pierre Morelli (Université de Lorraine Metz), invitat de FJSC în cadrul parteneriatelor Erasmus+, va tine cursul "Hypertextes, hypermédias & écriture multimédia" in data de 5 martie, intre orele 18-20, în sala 414, și cursul "TIC  individualisme & groupes sociaux" în data de 8 martie, între orele 18-20, în sala 402, în cadrul programului de masterat "Médias, développement, société".

ERASMUS+: Școala de vară în jurnalism, comunicare și cultură la Universitatea Panteion, Grecia

postat 11 ian. 2018, 14:33 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 11 ian. 2018, 14:34 ]

Departamentul de Comunicare, Media și Cultură de la Universitatea Panteion din Grecia, parteneră a FJSC în programele Erasmus+, organizează Școala de vară "e-Journalism, Cultural Content and Creative Economy" în perioada 28 iunie - 8 iulie 2018.
Găsiți detalii în documentul atașat și pe http://syrossummerseminar.edu.gr/

Concurs de selecție a cadrelor didactice pentru mobilități ERASMUS în anul universitar 2017-2018

postat 23 nov. 2017, 05:18 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 23 nov. 2017, 05:18 ]

Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării are alocate 8 mobilități pentru cadre didactice în programul Erasmus, pe anul academic 2017-2018.

Cadrele didactice care doresc să beneficieze de o mobilitate Erasmus sunt rugate să depună un dosar de candidatură la secretariatul FJSC, la dna Daniela Munteanu, în zilele de 24, 25, 27, 28, 29 noiembrie și între 4 și 8 decembrie, între orele 9 și 14. Dosarele vor primi numere de înregistrare.

Dosarul trebuie să cuprindă un CV actualizat, într-o limbă de circulație internațională, menționarea participării la activitățile din Programul Erasmus al FJSC (inițiere de acorduri bilaterale, consiliere de studenți, participare la selecția studenților etc.), un plan de predare provizoriu pentru stagiul de mobilitate, o copie după cartea de identitate și precizarea universității alese pentru efectuarea mobilității.

Criteriile de selecție valabile pentru Universitatea din București sunt următoarele:

-          calitatea de cadru didactic angajat cu contract de muncă în Universitatea din București pentru activități de predare;

-          prezentarea unui Curriculum Vitae într-o limbă de circulație internațională (în format Europass);

-          prezentarea unui plan de predare provizoriu pentru stagiul de mobilitate;

-          participarea la activități în Programul Erasmus.

Deplasările pot avea loc cel târziu pană la data de 30 iunie 2018.

În tabelul atașat se găsesc destinațiile valabile în anul universitar 2017-2018, precum și sumele forfetare (în euro) acordate pentru transportul internațional, conform distanței până în orașul universității gazdă.  

Baremele „per diem” pentru țările de destinație, transmise de ANPCDEFP, sunt următoarele: 160 EURO pentru Suedia, 140 EURO pentru Belgia, Cehia, Grecia, Franța, Italia, Cipru, Polonia, Finlanda, Turcia, 120 EURO pentru Germania, Spania, Portugalia, Slovacia.

Stagiul de predare va fi finanțat din fonduri Erasmus pentru maximum 4 zile, din care 2 zile de activități de predare (minimum 8 ore de predare) și maximum 2 zile pentru transport (o zi înainte și o zi după stagiul de mobilitate). Finanțarea Erasmus reprezintă o sumă forfetară compusă din suma „per diem” și suma pentru transportul internațional în funcție de distanță.  

Pentru anul universitar 2017-2018 sunt permise și mobilitățile cadrelor didactice în cadrul Erasmus „grant zero”, cu respectarea drepturilor și a obligațiilor statutului Erasmus, mai puțin finanțarea.

Carole Couégnas la FJSC

postat 28 mai 2017, 00:04 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 28 mai 2017, 00:04 ]Carole Couégnas (IUT Angoulême - Université de Poitiers), curs la masteratul anglofon "Media, Public Communication and Globalization", mai 2017.

1-10 of 33