Programe ERASMUS+

ERASMUS (The European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) face parte din programul SOCRATES al Uniunii Europene și este destinat sprijinirii studenților în efectuarea unor perioade de studiu (de la 3 la 12 luni), recunoscută formal de universitatea de proveniență, într-o alta țara europeană.Lansarea selecției Erasmus, 2020-2021, semestrul 2

postat 10 nov. 2020, 05:04 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 10 nov. 2020, 05:05 ]

Lansarea Selecției Centralizate pentru Mobilități de Studii Erasmus
(semestrul al doilea 2020-2021)


În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație din data de 9 noiembrie 2020 a fost aprobată lansarea selecției centralizate pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUS, pentru un număr de 160 de bursieri, pentru stagii în semestrul al doilea al anului academic 2020-2021.

Selecția pentru mobilități de studiu Erasmus 2020-2021 are loc la nivel central (nu în fiecare facultate), pe baza acordurilor bilaterale încheiate cu universitățile partenere Erasmus, în conformitate cu nivelul de studii, numărul de locuri și domeniile de studii prevăzute în acordurile respective, disponibile în documentul de mai jos.

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata semestrului al doilea din a.a. 2020-2021 (în perioada ianuarie – iulie 2021), cu precizarea că finanțarea Erasmus se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice (deplasărilor) în țara gazdă.

Criteriile de eligibilitate și selecție pentru mobilități de studii Erasmus sunt:

·                     să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);

·                     să fie cel puțin absolvent al primul an de studii de licență în momentul selecției,

·                     să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2). În cazul auto-evaluării și în situația în care este selectat, beneficiarul trebuie să facă dovada unui test de limbă promovat cu nivel minim B2, până la momentul plecării în stagiu.

·         să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea stagiului (într-o limbă străină), care să conțină inclusiv descrierea programului/planului de studii în instituția gazdă;

·         să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină).

·         să prezinte cel puțin o recomandare pentru efectuarea mobilității din partea unui cadru didactic universitar.

 

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție până la data de 25 noiembrie 2020 (ora 12:00), completând aplicația disponibilă pe pagina de internet a Biroului ERASMUS+ al UB la https://forms.gle/kRk2WAe5Vz69NNe4A.

 

Comisia Centrală de Selecție Erasmus 2020-2021 este compusă din:

·                      Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,

·                      Membrii comisiei de selecție:

o         Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus,

o         Anca Stoica, Responsabil Erasmus+.

  

Comisia de contestații este compusă din:

·                     Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector Internaționalizare,

·                     Membrii comisiei de contestații:

o        Raluca Amza, Responsabil Erasmus+.

o        Beatrice Crăciun, Responsabil Erasmus+.

 

Criteriile de departajare sunt:

1.                  Media școlară a anului academic anterior,

2.                  Scrisoarea de intenție/planul de studii în instituția gazdă,

3.                  Recomandare pentru efectuarea mobilității, din partea cel puțin a unui cadru didactic universitar.

4.                  Cunoașterea unei limbi străine, nivel minim B2, necesară pentru derularea mobilității.

 

Rezultele selecției se vor afișa după data de 27 noiembrie 2020. Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

Având în vedere informările din partea mai multor universități partenere de a-și rezerva dreptul de a refuza mobilitățile Erasmus în anul academic 2020-2021, în funcție de evoluția situației epidemiologice COVID-19, beneficiarii selectați pentru mobilități Erasmus din partea UB trebuie să primească acordul pentru mobilitate și de la instituția parteneră.

Precizăm că în cadrul Programului Erasmus, un student poate beneficia de o mobilitate de studiu de maxim 12 luni pe durata fiecărui ciclu de studiu.

Conform deciziei Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi anunţului din Apelul Naţional pentru mobilităţi Erasmus, grantul lunar pentru un student care beneficiază de o mobilitate de studiu ERASMUS este stabilit după cum urmează:

Țara de destinație

Nivelul național

fixat al grantului

(€/lună)*

Austria, Belgia, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Portugalia, Spania

520

Bulgaria, Cehia, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

470

*luna este calculată la 30 zile.

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro.

Lansare selecție Erasmus-CIVIS 2020-2021, semestrul 2

postat 29 oct. 2020, 14:42 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 29 oct. 2020, 14:42 ]


Lansarea selecției pentru mobilități de studiu Erasmus, pentru stagii în cadrul partenerilor CIVIS

(semestrul al doilea 2020-2021)


În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 26.10.2020, s-a aprobat lansarea selecției pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUS, pentru stagii în cadrul universităților partenere CIVIS, cu finanțare din fondul de mobilități ERASMUS (proiect nr. 2019-RO01-KA103-061898).

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata semestrului al doilea din a.a. 2020-2021 (grant 520 euro/lună).

Mobilitățile se pot efectua în cadrul următoarelor 4 universități CIVIS: Aix-Marseille Universite, Sapienza Universita di Roma, Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Stockholm University.

 

Criterii de eligibilitate și selecție ale UB:

 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);
 • să fie cel puțin absolvent al primului an de studii de nivel licență,
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității (într-o limbă străină);
 • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină);
 • să prezinte o recomandare pentru efectuarea mobilității, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă.

Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS (conform informațiilor din tabelele atașate), cât și criteriile academice indicate de acestea. De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele Eberhard Karls Universitaet Tuebingen și Stockholm University, este numărul maxim de mobilități posibile pentru UB pentru respectivele domenii/niveluri de studii.

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 12 noiembrie 2020 (ora 14:00), completând aplicația disponibilă la adresa https://forms.gle/CUSrhEgbahsw9JQ68.

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus-CIVIS:

Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,

Membrii comisiei de selecție: Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus, Raluca Amza, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

Comisia de contestații pentru mobilități de studii în cadrul partenerilor CIVIS este compusă din:

Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector,

Membrii comisiei de contestații: Anca Stoica, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+, Beatrice Crăciun, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

 

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:

 1. Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior,
 2. Motivația efectuării mobilității Erasmus (scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 3. Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).

 

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Rezultatele selecției se vor afișa după data de 16 noiembrie 2020.

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor urma fomalitățile de pregătire și derulare a mobilității.

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile la https://civis.eu/en și la https://unibuc.ro/despre-ub/civis/.

Rezultate interviuri online selecție mobilități Erasmus dublă diplomă 2020-2021

postat 3 iul. 2020, 05:22 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 3 iul. 2020, 05:22 ]

Vă rugăm să consultați, în documentul atașat, rezultatele selecției pentru mobilități Erasmus – dublă diplomă, masterat francofon, anul universitar 2020-2021.

Contestațiile se pot depune online la secretariatul masteratelor (e-mail dorina.arambasa@fjsc.ro) până vineri, 3.07.2020, ora 14.00.

Later edit (3 iulie, 15.20h)

Ca urmare a faptului că nu au fost primite contestații în termenul indicat, rezultatele afișate mai jos devin rezultate finale.

Programare interviuri online selecție mobilități Erasmus dublă diplomă 2020-2021

postat 1 iul. 2020, 05:10 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 1 iul. 2020, 05:10 ]

În urma primirii înscrierilor și validării dosarelor și a criteriilor de eligibilitate, următorii studenți sunt invitați să participe la interviurile online de selecție pentru mobilitățile Erasmus – dublă diplomă, masterat francofon:

Joi, 2.07.2020

10.00-10.15 - AVRAM DIANA

10.15-10.30 - BJELAKOVIC ALEXANDRA

10.30-10.45 - MATEI ILINCA MARIA

10.45-11.00 - NEAGUE ISABELA-ALEXANDRA

11.00-11.15 - VIȘAN DIANA-IOANA

Mențiuni:

-          Studenții înscriși vor primi pe email linkul pentru sesiunea de interviuri.

-          Interviurile vor fi înregistrate, în absența acordului neputând fi posibilă participarea la interviu.

-          Toți cei 5 studenți vor participa la întreaga sesiune de interviuri, dar sunt rugați să se conecteze cu 10 minute mai devreme, la ora 09:50, în vederea verificării aspectelor tehnice și administrative.

Lansarea selecției Erasmus pentru mobilități de studiu ale studenților cu dublă diplomă (master francofon) în anul universitar 2020-2021

postat 25 iun. 2020, 11:56 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 25 iun. 2020, 11:56 ]

Pentru mobilitățile de studiu ale studenților pe anul academic 2020-2021, Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării îi revine un număr de 5 locuri finanțate cu grant Erasmus pentru programul de studiu masteral francofon cu diplomă dublă, în cadrul acordului de parteneriat cu Universitatea Lumière Lyon 2.

Dosarul de candidatură
Studenții care doresc să participe la concursul de selecție Erasmus sunt invitați să trimită către secretariatul programelor de masterat, pe adresa
dorina.arambasa@fjsc.ro, între 26-30.06.2020 (marți, 30 iunie, doar până la ora 16:00), un dosar cuprinzând:

 1. o copie după C.I.
 2. CV în limba franceză (obligatoriu în format Europass)
 3. o scrisoare de motivație în limba franceză
 4. certificatul (atestatul) de competență lingvistică în limba franceză, cel puțin nivelul B1

Secretariatul programelor masterale va informa comisia de selecție asupra mediilor școlare pentru fiecare dosar depus. Media școlară minimă pentru intrarea în selecție este 7,50.

În momentul selecției, studenții trebuie să fie integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță).

Studenții selectați care la finalul anului de studiu, adică la data de 30 septembrie 2020, nu sunt integraliști își pierd locul obținut și vor fi înlocuiți cu rezervele rezultate după acest concurs.

Punctajele acordate în cadrul selecției (100 puncte maximum) se calculează astfel:

 • Nota 1 (20% din punctajul total): cunoștințe lingvistice de limbă străină (echivalarea nivelului corespunzător atestatului de limbă franceză depus la dosar)
 • Nota 2 (10% din punctajul total): situația școlară (media anilor de studiu, inclusiv semestrul I din anul academic 2019-2020)
 • Nota 3 (30% din punctajul total): evaluarea dosarului depus
 • Nota 4 (40% din punctajul total): interviul (care va urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității și cunoașterea oportunităților oferite de aceasta)

Criteriile de departajare sunt, în ordine:

1.     punctajul obținut la interviu

2.     punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice

3.     punctajul obținut pentru situația școlară

Precizări

Studenții selectați din anul I (masterat) vor pleca obligatoriu pe semestrul I din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și să obțină o medie școlară cel puțin egală cu cea minimă decisă pentru intrarea în selecție.

Rezervele trebuie să pregătească dosarul, în cazul în care vor fi retrageri devenind titulari de grant.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru 2020 - 2021, este de 520 € / lună pentru Franța.

Finanțarea ERASMUS este pentru 5 luni de stagiu/bursier.

Vă rugăm să consultați planul de cursuri pentru a aplica în cunoștință de cauză: https://icom.univ-lyon2.fr/formation/master-2-communication-des-organisations-communication-humanitaire-et-solidarite

Calendarul concursului de selecție

26-30.06.2020 – înscrieri (vezi mai sus detalii)

01.07.2020 – anunțarea programării interviurilor și primirea pe e-mail a linkului pentru sesiunea online

02.07.2020 – desfășurarea online a interviurilor și anunțarea rezultatelor

02-03.07.2020 – depunerea contestațiilor

06.07.2020 – publicarea rezultatelor finale

 

Pentru obţinerea certificatului de competență lingvistică într-o limbă străină vă puteți adresa la Centrul de Limbi Străine al Universității din București.

Mai multe informații la: https://www.unibuc.ro/studii/centre-de-limbi-straine/centrul-de-limbi-straine-al-universitatii-din-bucuresti/

 


Lect. univ. dr. Anca ANTON
Coordonator Erasmus+ FJSC
anca.anton@fjsc.ro

Prof. dr. habil. Bogusława Dobek-Ostrowska - invitată de FJSC în cadrul schimburilor Erasmus

postat 2 dec. 2019, 12:58 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 2 dec. 2019, 12:58 ]

Prof. dr. habil. Bogusława Dobek-Ostrowska, Directoarea Departamentului de Comunicare și Jurnalism al Facultății de Științe Sociale de la Institutul de Științe Politice-Universitatea din Wroclaw, Polonia, invitată de FJSC în cadrul schimburilor Erasmus, va ține cursul ”Journalism and politics in Poland in a comparative perspective” în data de 10 decembrie, între orele 18-20.30, în sala 613 și cursul ”Four models of media and  politics relations in Central and Eastern Europe” în data de 12 decembrie, între orele 18-20.30, în sala 607, în cadrul programelor de masterat „Jurnalism tematic” și „Media, Public Communication and Globalization”.

Stagii de practică Erasmus 2018-2019

postat 26 iun. 2019, 05:53 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 26 iun. 2019, 05:53 ]

S-a lansat selecția pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS. Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al Universității din București.  
Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 4 iulie 2019 (ora 13:00) dosarele pentru selecție, respectiv : 
 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – recomandat nivel minim B2,
 • Carnet de student, vizat de facultatea UB pentru anul academic 2018-2019,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă) – se completează formularul Learning Agreement for Traineeship în 2 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB. (descarcă Learning Agreement for traineeships 2018-2019),
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj). 
 • Copie după cartea de identitate.    
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus (opțional, reprezintă un plus la punctaj). 

Informatiile sunt disponibile la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/

Rezultatele selecției pentru mobilități Erasmus ale studenților FJSC pentru anul universitar 2019-2020

postat 17 apr. 2019, 12:47 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 17 apr. 2019, 12:47 ]

Vă rugăm consultați, în documentele atașate, rezultatele finale ale selecției pentru mobilități Erasmus ale studenților pentru anul universitar 2019-2020.

Contestațiile se pot depune la secretarele de an în data de 18 aprilie (programul de lucru cu publicul).

Programarea candidaților la concursul de selecție pentru mobilități Erasmus

postat 11 apr. 2019, 08:14 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 11 apr. 2019, 08:14 ]

Studenții care și-au depus dosare de candidatură pentru mobilități de studiu Erasmus sunt rugați să consulte tabelul anexat.

Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus ale studenților

postat 10 apr. 2019, 03:41 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 10 apr. 2019, 03:41 ]

Concursul de selecție Erasmus va avea loc în data de 15 aprilie, începând cu ora 16.00, în sala 609, Complex Leu.
Vă rugăm să urmăriți programarea ce se va afișa după terminarea înscrierilor.

1-10 of 49