Programe ERASMUS+

ERASMUS (The European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) face parte din programul SOCRATES al Uniunii Europene și este destinat sprijinirii studenților în efectuarea unor perioade de studiu (de la 3 la 12 luni), recunoscută formal de universitatea de proveniență, într-o alta țara europeană.
Link-uri utile:
Carole Couégnas la FJSC

postat 28 mai 2017, 00:04 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 28 mai 2017, 00:04 ]Carole Couégnas (IUT Angoulême - Université de Poitiers), curs la masteratul anglofon "Media, Public Communication and Globalization", mai 2017.

Lansare selecție Erasmus - stagii de practică pentru studenți 2016-2017 (sem. 2)

postat 21 mai 2017, 02:20 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 21 mai 2017, 02:23 ]

Informații detaliate în documentele atașate și la http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-de-prac-2016-2017-sem-2/.
Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB până pe data de 9 iunie 2017.
S
elecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB).

Prof. Carole Couégnas la FJSC

postat 14 mai 2017, 04:15 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 14 mai 2017, 04:17 ]


Profesor Carole Couégnas de la IUT Angouleme - Université de Poitiers
, invitată de FJSC în cadrul schimburilor Erasmus, va ține cursul și atelierul The Audiovisual Documentary – developments and challenges in audiovisual translation”; “Subtitling Workshop” în data de 16 mai, între orele 17.30-20, în programul de master "Media, Public Communication and Globalization" și în data de 17 mai, între orele 18-20.30, în programul de master "Producție multimedia și audio-video".


Rezultatele finale ale selecției pentru mobilități Erasmus ale studenților FJSC pentru anul universitar 2017-2018

postat 11 mai 2017, 08:24 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 11 mai 2017, 08:25 ]

Vă rugăm consultați, în documentul atașat, rezultatele finale ale selecției pentru mobilități Erasmus ale studenților pentru anul universitar 2017-2018, în urma soluționării unei contestații.

Rezultatele selecției pentru mobilități Erasmus ale studenților pentru anul universitar 2017-2018

postat 8 mai 2017, 03:49 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 8 mai 2017, 03:50 ]

Rezultatele selecției pentru mobilități Erasmus ale studenților FJSC pentru anul universitar 2017-2018 au fost validate de Biroul Erasmus al Universității din București.
Vă rugăm consultați tabelul atașat. 
Contestațiile se pot depune la secretarele de an până în data de 9 mai, în orele programului cu publicul.

Prof. univ. Dr. Mirela LAZĂR 
Coordonatoare Programe Erasmus+ 
miralazar05@yahoo.com

În atenția candidaților la selecția de mobilități Erasmus+

postat 2 mai 2017, 05:54 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 2 mai 2017, 05:54 ]

Concursul de selecție se va tine pe 4 mai, în sala 609, începând de la ora 9 pentru testul de limba engleză (pe care îl vor da candidații care nu au certificate de competență lingvistică) și de la ora 9.30 pentru proba orală (interviul).

Prof. univ. dr. Mirela Lazar
Coordonator programe Erasmus+
miralazar05@yahoo.com

In atenția studenților candidați la mobilități de studiu Erasmus+

postat 7 apr. 2017, 04:57 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 7 apr. 2017, 05:19 ]

Dosarele de candidatură pentru mobilități de studiu Erasmus se pot depune la secretarele de an (în programul destinat lucrului cu publicul) și în zilele de 24, 25 și 26 aprilie 2017. 

Studenții care optează pentru mobilități în universități cu predare (exclusiv) în limbile străine care nu se studiază în facultate sunt rugați să se adreseze Centrului de Limbi Străine al Universității din București pentru a obține până la data concursului de selecție (pe 4 mai) certificatele de competență lingvistică. 


Prof. Mirela Lazăr
Coordonator programe Erasmus+
miralazar05@yahoo.com

În atenția studenților candidați la mobilități Erasmus+

postat 5 apr. 2017, 09:39 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 5 apr. 2017, 09:39 ]

Pentru obţinerea certificatului de competență lingvistică într-o limbă străină vă puteți adresa la Centrul de Limbi Străine al Universității din București.

Persoană de contact: Maria Aldea, tel. 021 312 54 54          

(program cu publicul între orele 8 - 13)

Testarea are loc la sediul Centrului de Limbi Străine. Certificatul este disponibil după maximum 48 de ore. Taxa de testare este de 150 lei.

Mai multe informații la:

http://www.unibuc.ro/n/resurse/Evaluarea_si_testarea_competentelor_de_limba_straina_.php

 

 

Prof. univ. dr. Mirela Lazăr

Coordonator programe Erasmus+

miralazar05@yahoo.com

Pierre Morelli (Université de Lorraine Metz), curs la masteratul francofon „Médias, développment, société”, martie 2017

postat 1 apr. 2017, 06:50 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 1 apr. 2017, 06:50 ]


Lansarea selecției pentru mobilități de studiu Erasmus - Data concursului 4 mai

postat 1 apr. 2017, 06:48 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 4 apr. 2017, 04:46 ]

Universitatea din București a decis lansarea selecției pentru mobilități de studiu Erasmus pentru anul academic 2017-2018. Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării îi revine un număr de 13 titulari (locuri finanțate cu grant Erasmus).

Dosarul de candidatură
Studenții care doresc să participe la concursul de selecție Erasmus sunt invitați să depună la secretarele de an, între 
3 și 11 aprilie (în zilele și orele destinate lucrului cu publicul), un dosar cuprinzând:

  • o copie după C.I. ;
  • CV în limba străină în care vor studia în instituția de învățământ pentru care optează (obligatoriu în format Europass) ;
  • o scrisoare de motivație în limba străină în care vor studia în instituția de învățământ pentru care optează ;
  • o prezentare a unui plan al programului de studiu (cursuri alese) prevăzut pentru stagiu pentru fiecare destinație pentru care optează;
  • certificatul (atestatul) de competență lingvistică în limba străină în care se vor desfășura cursurile ;

Fiecare student poate face două opțiuni pe care le va menționa pe coperta dosarului.

Secretarele de an vor transcrie mediile școlare pe dosarele depuse.

Studenții selectați care la finalul anului de studiu, adică la data de 30 septembrie 2017, nu sunt integraliști își pierd locul obținut și vor fi înlocuiți cu rezervele rezultate după acest concurs.

Punctajele la selecție (100 puncte maximum) se calculează astfel: 

  • Nota 1 (20% din punctajul total): cunoștințe lingvistice de limbă străină (echivalarea nivelului corespunzător atestatului de limbă străină depus la dosar). În cazul în care candidatul/a nu are acest certificat va da un test de limbă străină în ziua concursului.
  • Nota 2 (10% din punctajul total): situația școlară (media anilor de studiu)
  • Nota 3 (30% din punctajul total): evaluarea dosarului depus
  • Nota 4 (40% din punctajul total): interviul (care va urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității și cunoașterea oportunităților oferite de aceasta)

Concursul de selecție va avea loc pe data de 4 mai (de la ora 9 la ora 13). 

Concursul va începe cu proba scrisă: testul de limbă străină.

Precizări:

Studenții din anul I (licență) în momentul selecției vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe).

Studenții din anul III (licență) în momentul selecției vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul I de master, cu condiția admiterii la master.

Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecarea pe semestrul al II-lea, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant.

Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat Biroului Erasmus+.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru 2017 - 2018, este de 500 € / lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Norvegia, Suedia, UK, Belgia, Croația, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia și de 450 € / lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia.

Finanțarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu.

Vă rugăm să consultați documentele atașate care cuprind afișul general de selecție, lista destinațiilor, conform cu acordurile bilaterale încheiate, și informații utile pentru întocmirea unui plan al programului de studiu prevăzut pentru stagiu.


Prof. univ. Dr. Mirela LAZĂR 
Coordonatoare Programe Erasmus+
 

miralazar05@yahoo.com

1-10 of 24