Programe ERASMUS+

ERASMUS (The European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) face parte din programul SOCRATES al Uniunii Europene și este destinat sprijinirii studenților în efectuarea unor perioade de studiu (de la 3 la 12 luni), recunoscută formal de universitatea de proveniență, într-o alta țara europeană.Lansare selecție mobilități de studiu Erasmus+ 2022-2023, sem. 1

postat 29 mar. 2022, 12:27 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 29 mar. 2022, 12:28 ]

Selecție pentru mobilități de studii ERASMUS, Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București pentru anul academic 2022-2023, sem. 1

Selecția la nivel de facultate pentru mobilități studenți (stagii de studiu) ERASMUS+ pentru anul academic 2022-2023, sem. 1 are loc în Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București în perioada 29 martie – 20 aprilie 2022 (a se consulta calendarul de mai jos).

 

Lista destinațiilor disponibile pentru studenții FJSC poate fi accesată, cu adresa instituțională de tip fjsc.ro, la ACEST LINK.

Lista locurile finanțate alocate FJSC poate fi accesată, cu adresa instituțională de tip fjsc.ro, la ACEST LINK. Pentru anul academic 2022-2023, FJSC are alocate 9 locuri în rețeaua Erasmus+ și 5 locuri în regim de dublă diplomă în cadrul masteratului francofon.

 

Criterii generale (minimale) de selecție:

·         Calitate de student UB (cursuri zi) la momentul selecției: studenți din anul 1, anul 2 /

·         Calitate de masterand UB (cursuri zi) la momentul selecției: masteranzi din anul 1 /

·         Calitate de doctorand al UB (la cursuri zi) la momentul selecției: doctoranzi din anul 1 și 2;

·         Promovarea unui test de limbă straină / dovada de cunoștințe lingvistice într-o limbă străină;

·         Prezentarea unei scrisori de intenție / de motivație, într-o limbă străină;

·         Prezentarea unui Curriculum Vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină);

·         Prezentarea unui Plan al programului de studiu pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul.

Criteriu suplimentar:

·         studentul să cunoască la momentul interviului limba străină în care va studia în cadrul mobilității (la nivelul cerut de universitatea gazdă).

 

Precizări privind efectuarea mobilității:

·         Candidații declarați rezervă la această selecție pot deveni titulari de grant Erasmus+ în cazul în care există fonduri disponibile sau în cazul în care un student declarat titular renunță la mobilitate pentru respectiva destinație a candidatului declarat rezervă.

·         Studenții aflați în ani terminali în momentul selecției (licență anul 3 sau 4 și master anul 2) vor putea să se înscrie la runda de selecție pentru mobilități Erasmus+ derulate în semestrul al doilea 2022-2023 (care se va organiza în luna octombrie 2022).

·         Candidații declarați admiși la selecția pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS 2022-2023 (sem. 1) se pot înscrie la această rundă selecție derulată în facultate. În cazul în care sunt admiși și la selecția din facultate, vor trebui să opteze pentru efectuarea mobilității Erasmus+ numai într-o singură universitate gazdă (pe durata semestrului întâi 2022-2023).

 

Precizări privind finanțarea ERASMUS:

·         Se acordă pentru minim 3 luni de stagiu în format fizic, minim 90 de zile de la ziua înregistrării la universitatea gazdă și până la data de finalizare a examenelor (conform datelor confirmate de universitatea gazdă) și maxim finalul primul semestru al anului academic 2022-2023.

·         Se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă (cu deplasare în țara gazdă).

·         În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă pe toată durata mobilității este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus.

·         Grantul Erasmus nu este destinat acoperirii tuturor cheltuielilor din străinătate, este numai un sprijin financiar în vederea efectuării mobilității fizice, care va fi integral recunoscută la întoarcere, cu condiția prezentării documentelor necesare validării.

·         Un student poate beneficia de grant ERASMUS+ pe durata fiecărui ciclu de studii (până la maxim 12 de luni de stagiu/ciclu de studii).

 

Nivelul grantului ERASMUS+ lunar*, stabilit la nivel național de către ANPCDEFP pentru a.a. 2022-2023 (sem. 1), este:

Austria, Belgia, Cipru, Danemarca, Grecia, Germania, Finlanda, Franţa, Italia, Olanda, Portugalia, Spania, Suedia

520 €/lună

Bulgaria, Croația, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

470 €/lună

*luna este calculată la 30 de zile

 

Calendarul concursului de selecție

29.03-12.04.2022 – depunerea online a dosarului de candidatură (vezi mai jos detalii)

13-14.04.2022 – anunțarea programării interviurilor și primirea pe e-mail a linkului de conectare

15.04.2022 – desfășurarea online a interviurilor

16.04.2022 – anunțarea rezultatelor

18.04.2022 – depunerea contestațiilor

20.04.2022 – publicarea rezultatelor finale

 

Dosarul de candidatură

Documentele din dosarul de candidatură vor fi depuse online până marți, 12.04.2022, ora 18:00,  folosind ACEST FORMULAR:

·         Carte de identitate (CI),

·         Curriculum Vitae (obligatoriu în format Europass) într-o limbă străină de circulație internațională,

·         Scrisoare de intenție/motivație într-o limbă străină de circulație internațională,

·         Plan al programului de studiu (câte 1 plan pentru fiecare destinație pentru care optează candidatul – fiecare student poate face trei opțiuni),

·         Certificat/atestat/diplomă de limbă străină / cunoștințe lingvistice într-o limbă străină,

·         (opțional) Diplome și atestate profesionale obținute de candidat, relevante pentru stagiul Erasmus.

 

Punctajele la selecție (100 puncte maximum) se calculează astfel: 

·         Nota 1 (20% din punctajul total): cunoștințe lingvistice de limbă străină (atestat de limbă străină sau test de limbă străină) care au punctaj între 1 și 10 (10 = maxim), punctajul reprezentând fie nota obținută la testul de limbă străină, fie nota obținută obținută prin echivalarea nivelului corespunzător atestatelor de limbă străină depuse la dosar. În cazul rezultatelor care conțin doar nivel de limbă și nu conțin notă, punctajul se acordă după cum urmează: nivel C2 – 10 puncte, Nivel C1 – 9 puncte, Nivel B2 – 7 puncte, Nivel B1 – 5 puncte.

·         Nota 2 (10% din punctajul total): media anilor de studiu, care are un punctaj între 1 și 10 (10 = maxim), punctaj reprezentând media anilor de studii, inclusiv semestrul I din anul academic 2021-2022.

·         Nota 3 (30% din punctajul total): evaluarea dosarului depus (CV tip Europass, plan al programului de studiu propus pentru stagiul Erasmus, diplomele și atestatele profesionale obținute de candidat relevante pentru stagiul Erasmus), având un punctaj între 1 și 10 (10 = maxim).

·         Nota 4 (40% din punctajul total): motivația candidatului pentru efectuarea mobilității Erasmus (reliefarea obiectivelor principale ale mobilității Erasmus+, cunoașterea oportunităților oferite de aceasta) și adaptabilitatea candidatului la un nou sistem academic, la un nou mediu socio-cultural, la realitatea economică și financiară din țara gazdă, având un punctaj între 1 și 10 (10 = maxim).

 

Criteriile de departajare sunt, în ordine:

1.     punctajul obținut la interviu,

2.     punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice,

3.     punctajul obținut pentru situația școlară.

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Mai multe informații despre procesul de selecție pentru mobilități puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate, lect. dr. Anca Anton, la adresa anca.anton@fjsc.ro. De asemenea, studenții FJSC interesați de mobilitățile Erasmus+ sunt invitați să se înscrie pe grupul de Facebook inițiat special pentru a facilita accesul la informații și răspunsuri: https://www.facebook.com/groups/erasmus.fjsc.ub

 


Selecție pentru mobilități de predare ERASMUS pentru semestrul al doilea al a.a. 2021-2022

postat 21 feb. 2022, 04:17 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 7 mar. 2022, 02:47 ]

Selecția pentru mobilități de predare ERASMUS+ pentru semestrul al doilea al a.a. 2021-2022 are loc în Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării, Universitatea din București în perioada 28 februarie – 2 martie 2022. Selecția este realizată la nivel de facultate și pentru FJSC sunt alocate 6 locuri.

Universitatea din București a decis în Sedința de Coordonare din 7 februarie 2022 lansarea selecției pentru mobilități de predare în cadrul Programului ERASMUS+, pentru un număr total de 84 de bursieri, pe durata semestrului al doilea al anului academic 2021-2022. Finanțarea mobilităților este pentru maxim 5 zile de activitate de predare (total 8 ore de predare) și 2 zile pentru transportul internațional (o zi înainte de începerea activității de predare și o zi după ultima zi de predare). Minimul de perioadă finanțată este de 2 zile de predare (zile consecutive) și 2 zile pentru transport internațional.

Finanțarea acestor mobilități este realizată din Proiectul de mobilități ERASMUS+ nr. 2019-1-RO01-KA103-061898 (finalizarea mobilităților fiind posibilă până la 31.05.2022, data de finalizare a proiectului sus-menționat). Repartizarea numărului de locuri pentru mobilități de predare finanțabile din fonduri Erasmus este realizată conform cu tabelul anexat (proporțional cu mobilitățile de predare efectuate în anul academic 2018-2019).

 

Criteriile minimale de selecție pentru cadre didactice Erasmus sunt următoarele:

- calitatea de personal didactic al UB (angajat cu contract de muncă în UB pentru activități de predare, cu sau fără titlul de doctor),

- prezentarea unui Curriculum Vitae într-o limbă străină (format Europass),

- prezentarea unui plan de predare provizoriu pentru stagiu de mobilitate.

 

Grantul zilnic pentru mobilități de predare este stabilit după cum urmează:

 

Danemarca, Finlanda, Irlanda, Islanda, Norvegia, Suedia

180 €

Austria, Belgia, Cipru, Grecia, Germania, Franța, Italia, Olanda, Portugalia, Spania

160 €

Bulgaria, Cehia, Croația, Estonia, Letonia, Lituania, Macedonia de Nord, Polonia, Serbia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia

140 €

 

Contribuția la costurile de transport, conform calculatorului european al distanțelor, se acordă astfel:

Distanța de deplasare

Suma alocată

Între 10 și 99 km

20 EUR per participant

Între 100 și 499 km

180 EUR per participant

Între 500 și 1999 km

275 EUR per participant

Între 2000 și 2999 km

360 EUR per participant

Între 3000 și 3999 km

530 EUR per participant

Între 4000 și 7999 km

820 EUR per participant

Peste 8000 km

1500 EUR per participant

 

 

Calendarul concursului de selecție

28.02-02.03.2022 – depunerea online a dosarului de candidatură (vezi mai jos detalii)

03.03.2022 – anunțarea programării interviurilor și primirea pe e-mail a linkului pentru sesiunea online

04.03.2022 – desfășurarea online a interviurilor

07.03.2022 – anunțarea rezultatelor

08.03.2022 – depunerea contestațiilor

09.03.2022 – publicarea rezultatelor finale

 

Dosarul de candidatură

Documentele din dosarul de candidatură vor fi depuse online până miercuri, 02.03.2022, ora 20:00,  folosind ACEST FORMULAR:

·         Curriculum Vitae (în format Europass) într-o limbă străină de circulație internațională,

·         Plan de predare.

 

Ponderea criteriilor de selecție este următoarea:

·         Curriculum vitae – punctaj de la 1 la 5, 5 reprezentând maximum.

·         Plan de predare – punctaj de la 1 la 5, 5 reprezentând maximum.

·         Participarea la activități în Programul ERASMUS (inițiere de acorduri bilaterale, consiliere studenți, participare la selecția studenților) – punctaj de la 1 la 5, 5 reprezentând maximum.

 

Criteriile de departajare sunt, în ordine:

1.     Participarea la activități în Programul ERASMUS

2.     Planul de predare

3.     Curriculum vitae

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 3 puncte pentru a fi validat.

 

Anexe anunț lansare selecție mobilități de predare Erasmus 2021-2022, sem. 2:

-          Anunt lansare selectie mobilitati predare Erasmus 2021-2022 sem 2 - text site FJSC

-          Repartizare mobilitati predare Erasmus 2021-2022

-          Adresa lansare selectie profesori Erasmus 2021-2022

-          Lista acorduri predare Erasmus - FJSC

 

Mai multe informații despre procesul de selecție pentru mobilități puteți solicita responsabilului ERASMUS din facultate, lect. dr. Anca Anton, la adresa anca.anton@fjsc.ro.

 

Selecția pentru mobilități de predare Erasmus+ pentru anul academic 2022-2023 va fi lansată ulterior finalizării prezentei selecții (perioadă estimativă aprilie-mai 2022).

 

Selecție centralizată pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS, sem. I, 2022-2023

postat 21 feb. 2022, 04:09 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 21 feb. 2022, 04:09 ]

În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 31.01.2022, s-a aprobat lansarea selecției pentru un număr de 200 de mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUS+ pentru stagii în cadrul universităților partenere CIVIS pentru primul semestru al anului academic 2022-2023.

 

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim finalul primului semestru al anului academic 2022-2023 (grant 520 euro/lună).

Precizăm că finanțarea Erasmus se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice în țara gazdă. În cazul în care instituția gazdă oferă cursurile în format online, prezența fizică în țara gazdă este o condiție obligatorie de finanțare și de recunoaștere oficială a mobilității Erasmus. Mobilitățile de studii Erasmus oferă oportunitatea de participare la cursuri și examene în universitatea parteneră, iar finalizarea stagiilor cu note și credite este o condiție pentru validarea și recunoașterea integrală a rezultatelor obținute.


Mobilitățile de studii Erasmus+ CIVIS se pot efectua în cadrul celor 7 universități partenere CIVIS, conform locurilor alocate de acestea pentru Universitatea din București:

-          Aix-Marseille Université,

-          Sapienza Universita di Roma,

-          National Kapodistrian University of Athens,

-          Eberhard Karls Universitaet Tuebingen ,

-          Université Libre de Bruxelles,

-          Universidad Autónoma de Madrid,

-          Stockholm University.


Criterii de eligibilitate și selecție ale Universității din București:


 • Calitate de student UB (cursuri zi) la momentul selecției: studenți din anul 1, anul 2 și anul 3 (numai în cazul studenților înmatriculați la un program de studii cu durată de 4 ani);
 • Calitate de masterand UB (cursuri zi) la momentul selecției: masteranzi din anul 1;
 • Calitate de doctorand al UB (la cursuri zi) la momentul selecției: doctoranzi din anul 1 și 2;
 • aibă rezultate academice remarcabile,
 • facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat, nivel minim B2);
 • prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS (într-o limbă străină de circulație internațională),
 • să prezinte un Plan al programului de studii în instituția gazdă CIVIS (într-o limbă străină de circulație internațională),
 • prezinte un Curriculum Vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină de circulație internațională);
  să prezinte cel puțin o recomandare, justificată din punct de vedere academic, pentru efectuarea mobilității în cadrul universității CIVIS. Recomandarea trebuie să fie din partea unui cadru didactic universitar, din facultatea respectivă sau din cadrul facultății/universității unde a finalizat studiile universitare anterioare (în cazul studenților aflați în anul 1 de studiu).

 

Candidații trebuie întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS, cât și criteriile academice indicate de acestea (liste disponibile AICI).

De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele universităților partenere CIVIS, este numărul maxim de mobilități posibile pentru studenți ai Universității din București, pentru respectivele facultăți/domenii/niveluri de studii.

 

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 04.03.2022 (ora 13:00 CEST), completând aplicația AICI.

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus+ CIVIS, compusă din:

 

·         Președinte comisie de selecție: Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,

·         Membrii comisiei de selecție:

o    Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus.


o    Raluca Amza, responsabil Erasmus+.

 

Comisia Centrală de Contestații pentru Selecția Erasmus+ CIVIS este compusă din:

·         Președinte comisie de contestații: Conf. dr. Mugur Zlotea, Prorector Internaționalizare,

·         Membrii comisiei de contestații:

o    Anca Stoica, responsabil Erasmus+.

o    Beatrice Crăciun, responsabil Erasmus+.


Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:

 

1.      Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior, inclusiv a semestrului 1 din 2021-2022,

2.      Motivația efectuării mobilității Erasmus într-o universitate CIVIS (scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),

3.      Plan al programului de studii în instituția gazdă CIVIS: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),

4.      Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic universitar:

punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

 

Rezultele selecției se vor afișa după data de 14 martie 2022.

După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor urma formalitățile de pregătire și derulare a mobilității pentru semestrul întâi al anului academic 2022-2023.


Selecția pentru mobilități de studii Erasmus+ CIVIS pentru semestrul al doilea al anului academic 2022- 2023 (runda a doua) va fi lansata ulterior finalizării prezentei selecții (perioadă estimativă aprilie-mai 2022). La runda a doua se vor putea înscrie și studenții aflați în prezent în an terminal și care urmează să fie admiși la un program de studii superior după admiterea 2022 (studenți din anul 3 și 4 în vederea admiterii la master, masteranzi din anul 2 în vederea admiterii la doctorat).

 

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile aici și aici.

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București contact@erasmus.unibuc.ro.

Contact responsabil Erasmus+ în cadrul FJSC: lect. dr. Anca Anton, anca.anton@fjsc.roLansarea selecției Erasmus, 2020-2021, semestrul 2

postat 10 nov. 2020, 05:04 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 10 nov. 2020, 05:05 ]

Lansarea Selecției Centralizate pentru Mobilități de Studii Erasmus
(semestrul al doilea 2020-2021)


În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație din data de 9 noiembrie 2020 a fost aprobată lansarea selecției centralizate pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUS, pentru un număr de 160 de bursieri, pentru stagii în semestrul al doilea al anului academic 2020-2021.

Selecția pentru mobilități de studiu Erasmus 2020-2021 are loc la nivel central (nu în fiecare facultate), pe baza acordurilor bilaterale încheiate cu universitățile partenere Erasmus, în conformitate cu nivelul de studii, numărul de locuri și domeniile de studii prevăzute în acordurile respective, disponibile în documentul de mai jos.

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata semestrului al doilea din a.a. 2020-2021 (în perioada ianuarie – iulie 2021), cu precizarea că finanțarea Erasmus se poate acorda doar în cazul mobilităților fizice (deplasărilor) în țara gazdă.

Criteriile de eligibilitate și selecție pentru mobilități de studii Erasmus sunt:

·                     să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);

·                     să fie cel puțin absolvent al primul an de studii de licență în momentul selecției,

·                     să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2). În cazul auto-evaluării și în situația în care este selectat, beneficiarul trebuie să facă dovada unui test de limbă promovat cu nivel minim B2, până la momentul plecării în stagiu.

·         să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea stagiului (într-o limbă străină), care să conțină inclusiv descrierea programului/planului de studii în instituția gazdă;

·         să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină).

·         să prezinte cel puțin o recomandare pentru efectuarea mobilității din partea unui cadru didactic universitar.

 

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție până la data de 25 noiembrie 2020 (ora 12:00), completând aplicația disponibilă pe pagina de internet a Biroului ERASMUS+ al UB la https://forms.gle/kRk2WAe5Vz69NNe4A.

 

Comisia Centrală de Selecție Erasmus 2020-2021 este compusă din:

·                      Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,

·                      Membrii comisiei de selecție:

o         Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus,

o         Anca Stoica, Responsabil Erasmus+.

  

Comisia de contestații este compusă din:

·                     Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector Internaționalizare,

·                     Membrii comisiei de contestații:

o        Raluca Amza, Responsabil Erasmus+.

o        Beatrice Crăciun, Responsabil Erasmus+.

 

Criteriile de departajare sunt:

1.                  Media școlară a anului academic anterior,

2.                  Scrisoarea de intenție/planul de studii în instituția gazdă,

3.                  Recomandare pentru efectuarea mobilității, din partea cel puțin a unui cadru didactic universitar.

4.                  Cunoașterea unei limbi străine, nivel minim B2, necesară pentru derularea mobilității.

 

Rezultele selecției se vor afișa după data de 27 noiembrie 2020. Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

Având în vedere informările din partea mai multor universități partenere de a-și rezerva dreptul de a refuza mobilitățile Erasmus în anul academic 2020-2021, în funcție de evoluția situației epidemiologice COVID-19, beneficiarii selectați pentru mobilități Erasmus din partea UB trebuie să primească acordul pentru mobilitate și de la instituția parteneră.

Precizăm că în cadrul Programului Erasmus, un student poate beneficia de o mobilitate de studiu de maxim 12 luni pe durata fiecărui ciclu de studiu.

Conform deciziei Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP) şi anunţului din Apelul Naţional pentru mobilităţi Erasmus, grantul lunar pentru un student care beneficiază de o mobilitate de studiu ERASMUS este stabilit după cum urmează:

Țara de destinație

Nivelul național

fixat al grantului

(€/lună)*

Austria, Belgia, Grecia, Germania, Franţa, Italia, Portugalia, Spania

520

Bulgaria, Cehia, FYRO Macedonia, Polonia, Slovacia, Slovenia, Ungaria, Turcia.

470

*luna este calculată la 30 zile.

Contact: Biroul Erasmus+ al Universității din București – contact@erasmus.unibuc.ro.

Lansare selecție Erasmus-CIVIS 2020-2021, semestrul 2

postat 29 oct. 2020, 14:42 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 29 oct. 2020, 14:42 ]


Lansarea selecției pentru mobilități de studiu Erasmus, pentru stagii în cadrul partenerilor CIVIS

(semestrul al doilea 2020-2021)


În ședința Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universității din București din data de 26.10.2020, s-a aprobat lansarea selecției pentru mobilități de studii în cadrul Programului ERASMUS, pentru stagii în cadrul universităților partenere CIVIS, cu finanțare din fondul de mobilități ERASMUS (proiect nr. 2019-RO01-KA103-061898).

Mobilitățile de studii Erasmus vor fi finanțate pentru o perioada de minim 3 luni (90 zile) și maxim un semestru academic, pe durata semestrului al doilea din a.a. 2020-2021 (grant 520 euro/lună).

Mobilitățile se pot efectua în cadrul următoarelor 4 universități CIVIS: Aix-Marseille Universite, Sapienza Universita di Roma, Eberhard Karls Universitaet Tuebingen, Stockholm University.

 

Criterii de eligibilitate și selecție ale UB:

 • să fie student/masterand/doctorand al Universităţii din Bucureşti (la cursuri zi);
 • să fie cel puțin absolvent al primului an de studii de nivel licență,
 • să facă dovada cunoaşterii unei limbi străine (certificat/diplomă/atestat sau auto-evaluare, nivel minim B2);
 • să prezinte o scrisoare de intenţie/motivaţie pentru efectuarea mobilității (într-o limbă străină);
 • să prezinte un curriculum vitae, în format EUROPASS (într-o limbă străină);
 • să prezinte o recomandare pentru efectuarea mobilității, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă.

Candidații trebuie să întrunească atât criteriile de selecție din cadrul universităților partenere CIVIS (conform informațiilor din tabelele atașate), cât și criteriile academice indicate de acestea. De asemenea, numărul de locuri alocat (pe domenii de studii, pe cicluri de studii și facultăți/școli), precizat în fișele Eberhard Karls Universitaet Tuebingen și Stockholm University, este numărul maxim de mobilități posibile pentru UB pentru respectivele domenii/niveluri de studii.

Candidații pot trimite online documentele pentru selecție la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 12 noiembrie 2020 (ora 14:00), completând aplicația disponibilă la adresa https://forms.gle/CUSrhEgbahsw9JQ68.

Selecția candidaturilor se va efectua la nivel central, de către Comisia Centrală de Selecție Erasmus-CIVIS:

Președinte comisie de selecție: Conf. Dr. Sorin Costreie, Prorector Rețele Universitare și Relații Publice,

Membrii comisiei de selecție: Alina Cristovici, Director Relații Internaționale si Coordonator Instituțional Erasmus, Raluca Amza, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

Comisia de contestații pentru mobilități de studii în cadrul partenerilor CIVIS este compusă din:

Președinte comisie de contestații: Prof. dr. Bogdan Ștefănescu, Prorector,

Membrii comisiei de contestații: Anca Stoica, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+, Beatrice Crăciun, administrator patrimoniu, Biroul Erasmus+.

 

Punctajul pentru selecție este realizat prin media aritmetică a punctajului acordat pentru criteriile:

 1. Media școlară: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim), conform mediei școlare a anului academic anterior,
 2. Motivația efectuării mobilității Erasmus (scrisoare de motivație/intenție): punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim),
 3. Recomandare pentru efectuarea mobilității Erasmus, din partea unui cadru didactic din facultatea respectivă: punctaj între 1 şi 10 (10 = maxim).

 

Pentru fiecare criteriu de selecție punctajul trebuie să fie de minim 5 puncte pentru a fi validat.

Rezultatele selecției se vor afișa după data de 16 noiembrie 2020.

Ulterior deciziei comisiei de selecție, candidații pot depune contestații privind selecția în termen de o zi lucrătoare de la data afișării rezultatelor selecției.

După finalizarea selecției, listele cu candidații declarați admiși vor fi transmise universităților gazdă CIVIS, în vederea validării finale. În cazul acceptării lor, candidații devin beneficiari Erasmus și vor urma fomalitățile de pregătire și derulare a mobilității.

Mai multe informații despre universitățile partenere CIVIS sunt disponibile la https://civis.eu/en și la https://unibuc.ro/despre-ub/civis/.

Rezultate interviuri online selecție mobilități Erasmus dublă diplomă 2020-2021

postat 3 iul. 2020, 05:22 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 3 iul. 2020, 05:22 ]

Vă rugăm să consultați, în documentul atașat, rezultatele selecției pentru mobilități Erasmus – dublă diplomă, masterat francofon, anul universitar 2020-2021.

Contestațiile se pot depune online la secretariatul masteratelor (e-mail dorina.arambasa@fjsc.ro) până vineri, 3.07.2020, ora 14.00.

Later edit (3 iulie, 15.20h)

Ca urmare a faptului că nu au fost primite contestații în termenul indicat, rezultatele afișate mai jos devin rezultate finale.

Programare interviuri online selecție mobilități Erasmus dublă diplomă 2020-2021

postat 1 iul. 2020, 05:10 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 1 iul. 2020, 05:10 ]

În urma primirii înscrierilor și validării dosarelor și a criteriilor de eligibilitate, următorii studenți sunt invitați să participe la interviurile online de selecție pentru mobilitățile Erasmus – dublă diplomă, masterat francofon:

Joi, 2.07.2020

10.00-10.15 - AVRAM DIANA

10.15-10.30 - BJELAKOVIC ALEXANDRA

10.30-10.45 - MATEI ILINCA MARIA

10.45-11.00 - NEAGUE ISABELA-ALEXANDRA

11.00-11.15 - VIȘAN DIANA-IOANA

Mențiuni:

-          Studenții înscriși vor primi pe email linkul pentru sesiunea de interviuri.

-          Interviurile vor fi înregistrate, în absența acordului neputând fi posibilă participarea la interviu.

-          Toți cei 5 studenți vor participa la întreaga sesiune de interviuri, dar sunt rugați să se conecteze cu 10 minute mai devreme, la ora 09:50, în vederea verificării aspectelor tehnice și administrative.

Lansarea selecției Erasmus pentru mobilități de studiu ale studenților cu dublă diplomă (master francofon) în anul universitar 2020-2021

postat 25 iun. 2020, 11:56 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 25 iun. 2020, 11:56 ]

Pentru mobilitățile de studiu ale studenților pe anul academic 2020-2021, Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării îi revine un număr de 5 locuri finanțate cu grant Erasmus pentru programul de studiu masteral francofon cu diplomă dublă, în cadrul acordului de parteneriat cu Universitatea Lumière Lyon 2.

Dosarul de candidatură
Studenții care doresc să participe la concursul de selecție Erasmus sunt invitați să trimită către secretariatul programelor de masterat, pe adresa
dorina.arambasa@fjsc.ro, între 26-30.06.2020 (marți, 30 iunie, doar până la ora 16:00), un dosar cuprinzând:

 1. o copie după C.I.
 2. CV în limba franceză (obligatoriu în format Europass)
 3. o scrisoare de motivație în limba franceză
 4. certificatul (atestatul) de competență lingvistică în limba franceză, cel puțin nivelul B1

Secretariatul programelor masterale va informa comisia de selecție asupra mediilor școlare pentru fiecare dosar depus. Media școlară minimă pentru intrarea în selecție este 7,50.

În momentul selecției, studenții trebuie să fie integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță).

Studenții selectați care la finalul anului de studiu, adică la data de 30 septembrie 2020, nu sunt integraliști își pierd locul obținut și vor fi înlocuiți cu rezervele rezultate după acest concurs.

Punctajele acordate în cadrul selecției (100 puncte maximum) se calculează astfel:

 • Nota 1 (20% din punctajul total): cunoștințe lingvistice de limbă străină (echivalarea nivelului corespunzător atestatului de limbă franceză depus la dosar)
 • Nota 2 (10% din punctajul total): situația școlară (media anilor de studiu, inclusiv semestrul I din anul academic 2019-2020)
 • Nota 3 (30% din punctajul total): evaluarea dosarului depus
 • Nota 4 (40% din punctajul total): interviul (care va urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității și cunoașterea oportunităților oferite de aceasta)

Criteriile de departajare sunt, în ordine:

1.     punctajul obținut la interviu

2.     punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice

3.     punctajul obținut pentru situația școlară

Precizări

Studenții selectați din anul I (masterat) vor pleca obligatoriu pe semestrul I din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și să obțină o medie școlară cel puțin egală cu cea minimă decisă pentru intrarea în selecție.

Rezervele trebuie să pregătească dosarul, în cazul în care vor fi retrageri devenind titulari de grant.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru 2020 - 2021, este de 520 € / lună pentru Franța.

Finanțarea ERASMUS este pentru 5 luni de stagiu/bursier.

Vă rugăm să consultați planul de cursuri pentru a aplica în cunoștință de cauză: https://icom.univ-lyon2.fr/formation/master-2-communication-des-organisations-communication-humanitaire-et-solidarite

Calendarul concursului de selecție

26-30.06.2020 – înscrieri (vezi mai sus detalii)

01.07.2020 – anunțarea programării interviurilor și primirea pe e-mail a linkului pentru sesiunea online

02.07.2020 – desfășurarea online a interviurilor și anunțarea rezultatelor

02-03.07.2020 – depunerea contestațiilor

06.07.2020 – publicarea rezultatelor finale

 

Pentru obţinerea certificatului de competență lingvistică într-o limbă străină vă puteți adresa la Centrul de Limbi Străine al Universității din București.

Mai multe informații la: https://www.unibuc.ro/studii/centre-de-limbi-straine/centrul-de-limbi-straine-al-universitatii-din-bucuresti/

 


Lect. univ. dr. Anca ANTON
Coordonator Erasmus+ FJSC
anca.anton@fjsc.ro

Prof. dr. habil. Bogusława Dobek-Ostrowska - invitată de FJSC în cadrul schimburilor Erasmus

postat 2 dec. 2019, 12:58 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 2 dec. 2019, 12:58 ]

Prof. dr. habil. Bogusława Dobek-Ostrowska, Directoarea Departamentului de Comunicare și Jurnalism al Facultății de Științe Sociale de la Institutul de Științe Politice-Universitatea din Wroclaw, Polonia, invitată de FJSC în cadrul schimburilor Erasmus, va ține cursul ”Journalism and politics in Poland in a comparative perspective” în data de 10 decembrie, între orele 18-20.30, în sala 613 și cursul ”Four models of media and  politics relations in Central and Eastern Europe” în data de 12 decembrie, între orele 18-20.30, în sala 607, în cadrul programelor de masterat „Jurnalism tematic” și „Media, Public Communication and Globalization”.

Stagii de practică Erasmus 2018-2019

postat 26 iun. 2019, 05:53 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 26 iun. 2019, 05:53 ]

S-a lansat selecția pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS. Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al Universității din București.  
Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 4 iulie 2019 (ora 13:00) dosarele pentru selecție, respectiv : 
 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – recomandat nivel minim B2,
 • Carnet de student, vizat de facultatea UB pentru anul academic 2018-2019,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă) – se completează formularul Learning Agreement for Traineeship în 2 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB. (descarcă Learning Agreement for traineeships 2018-2019),
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj). 
 • Copie după cartea de identitate.    
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus (opțional, reprezintă un plus la punctaj). 

Informatiile sunt disponibile la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/

1-10 of 52