Programe ERASMUS+

ERASMUS (The European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) face parte din programul SOCRATES al Uniunii Europene și este destinat sprijinirii studenților în efectuarea unor perioade de studiu (de la 3 la 12 luni), recunoscută formal de universitatea de proveniență, într-o alta țara europeană.
Link-uri utile:In atenția studenților candidați la mobilități de studiu Erasmus+

postat 7 apr. 2017, 04:57 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 7 apr. 2017, 05:19 ]

Dosarele de candidatură pentru mobilități de studiu Erasmus se pot depune la secretarele de an (în programul destinat lucrului cu publicul) și în zilele de 24, 25 și 26 aprilie 2017. 

Studenții care optează pentru mobilități în universități cu predare (exclusiv) în limbile străine care nu se studiază în facultate sunt rugați să se adreseze Centrului de Limbi Străine al Universității din București pentru a obține până la data concursului de selecție (pe 4 mai) certificatele de competență lingvistică. 


Prof. Mirela Lazăr
Coordonator programe Erasmus+
miralazar05@yahoo.com

În atenția studenților candidați la mobilități Erasmus+

postat 5 apr. 2017, 09:39 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 5 apr. 2017, 09:39 ]

Pentru obţinerea certificatului de competență lingvistică într-o limbă străină vă puteți adresa la Centrul de Limbi Străine al Universității din București.

Persoană de contact: Maria Aldea, tel. 021 312 54 54          

(program cu publicul între orele 8 - 13)

Testarea are loc la sediul Centrului de Limbi Străine. Certificatul este disponibil după maximum 48 de ore. Taxa de testare este de 150 lei.

Mai multe informații la:

http://www.unibuc.ro/n/resurse/Evaluarea_si_testarea_competentelor_de_limba_straina_.php

 

 

Prof. univ. dr. Mirela Lazăr

Coordonator programe Erasmus+

miralazar05@yahoo.com

Pierre Morelli (Université de Lorraine Metz), curs la masteratul francofon „Médias, développment, société”, martie 2017

postat 1 apr. 2017, 06:50 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 1 apr. 2017, 06:50 ]


Lansarea selecției pentru mobilități de studiu Erasmus - Data concursului 4 mai

postat 1 apr. 2017, 06:48 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 4 apr. 2017, 04:46 ]

Universitatea din București a decis lansarea selecției pentru mobilități de studiu Erasmus pentru anul academic 2017-2018. Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării îi revine un număr de 13 titulari (locuri finanțate cu grant Erasmus).

Dosarul de candidatură
Studenții care doresc să participe la concursul de selecție Erasmus sunt invitați să depună la secretarele de an, între 
3 și 11 aprilie (în zilele și orele destinate lucrului cu publicul), un dosar cuprinzând:

  • o copie după C.I. ;
  • CV în limba străină în care vor studia în instituția de învățământ pentru care optează (obligatoriu în format Europass) ;
  • o scrisoare de motivație în limba străină în care vor studia în instituția de învățământ pentru care optează ;
  • o prezentare a unui plan al programului de studiu (cursuri alese) prevăzut pentru stagiu pentru fiecare destinație pentru care optează;
  • certificatul (atestatul) de competență lingvistică în limba străină în care se vor desfășura cursurile ;

Fiecare student poate face două opțiuni pe care le va menționa pe coperta dosarului.

Secretarele de an vor transcrie mediile școlare pe dosarele depuse.

Studenții selectați care la finalul anului de studiu, adică la data de 30 septembrie 2017, nu sunt integraliști își pierd locul obținut și vor fi înlocuiți cu rezervele rezultate după acest concurs.

Punctajele la selecție (100 puncte maximum) se calculează astfel: 

  • Nota 1 (20% din punctajul total): cunoștințe lingvistice de limbă străină (echivalarea nivelului corespunzător atestatului de limbă străină depus la dosar). În cazul în care candidatul/a nu are acest certificat va da un test de limbă străină în ziua concursului.
  • Nota 2 (10% din punctajul total): situația școlară (media anilor de studiu)
  • Nota 3 (30% din punctajul total): evaluarea dosarului depus
  • Nota 4 (40% din punctajul total): interviul (care va urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității și cunoașterea oportunităților oferite de aceasta)

Concursul de selecție va avea loc pe data de 4 mai (de la ora 9 la ora 13). 

Concursul va începe cu proba scrisă: testul de limbă străină.

Precizări:

Studenții din anul I (licență) în momentul selecției vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe).

Studenții din anul III (licență) în momentul selecției vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul I de master, cu condiția admiterii la master.

Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecarea pe semestrul al II-lea, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant.

Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat Biroului Erasmus+.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru 2017 - 2018, este de 500 € / lună pentru Austria, Danemarca, Finlanda, Franța, Italia, Norvegia, Suedia, UK, Belgia, Croația, Republica Cehă, Cipru, Germania, Grecia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania, Turcia și de 450 € / lună pentru Bulgaria, Estonia, Ungaria, Letonia, Lituania, Polonia, Slovacia.

Finanțarea ERASMUS este pentru 4 luni de stagiu.

Vă rugăm să consultați documentele atașate care cuprind afișul general de selecție, lista destinațiilor, conform cu acordurile bilaterale încheiate, și informații utile pentru întocmirea unui plan al programului de studiu prevăzut pentru stagiu.


Prof. univ. Dr. Mirela LAZĂR 
Coordonatoare Programe Erasmus+
 

miralazar05@yahoo.com

Profesor universitar dr. Barbara Lämmlein, de la Frankfurt University of Applied Sciences, invitată la FJSC

postat 8 mar. 2017, 22:31 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 8 mar. 2017, 22:31 ]Profesor universitar dr. Barbara Lämmlein de la Frankfurt University of Applied Sciences, invitată de FJSC în cadrul schimburilor Erasmus, va ține un curs despre funcționarea unor mici agenții de publicitate în Germania în data de 9 martie, între orele 10-12, în sala 614 și cursul „Cercetarea academică în era digitală – probleme și mize” în data de 10 martie între orele 10-12, în sala 421. De asemenea, Profesor Lämmlein va avea întâlniri cu cadre didactice din facultate.

Cursuri susținute la FJSC de cadre didactice de la universități partenere, în cadrul mobilităților ERASMUS+ 2017

postat 21 feb. 2017, 13:57 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 22 apr. 2017, 01:16 ]

Conf. univ. dr. Dana Popescu-Jourdy, Institut de la Communication, Université Lumière Lyon 2 :  9 - 13 ianuarie, modul intensiv în programul de masterat Médias, Développement et Société « Communication et développement durable - L’impact du développement durable sur les pratiques de communication de différents acteurs (politiques, entreprises, ONG) ».

Conf. univ. dr. Pierre Morelli, Université de Lorraine à Metz, responsabil al Masterului 2 Information et Communication „Création de projets numériques”: 13 - 17 martie, cursuri în programul de masterat Médias, Développement et Société” – « Réseaux et viralité de l'information : mécanismes et regard d'artistes » și « Art et technologies ».

Lector univ. dr. Jakub Parnus, University of Economics in Katowice: 13 - 17 martie, cursuri în an II licență Jurnalism și în programul de masterat „„Media, Public Communication and Globalization” – ”From pluralism to monopoly: the evolution of the market of regional daily press in Poland after 1989”; “The local internet media: their contribution to the process of the development of civil society”; “The Internet as a digital public sphere: possibilities and limitations”.

Profesor Carole Couégnas, IUT Angoulême, Université de Poitiers : 15 - 19 mai, cursuri în programele de masterat “Producție multimedia și audio-video” și „Media, Public Communication and Globalization” – “The Audiovisual Documentary – developments and challenges in audiovisual translation”; “Subtitling Workshop”.

Rezultatele selecției cadrelor didactice pentru mobilități Erasmus 2017

postat 21 feb. 2017, 06:14 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 21 feb. 2017, 06:15 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

CONCURS DE SELECȚIE A CADRELOR DIDACTICE PENTRU MOBILITĂȚI ERASMUS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2016-2017

postat 31 ian. 2017, 08:02 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 31 ian. 2017, 08:03 ]

Pentru anul academic 2016-2017, Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării i s-a alocat un număr de 6 mobilități pentru cadre didactice în programul Erasmus.

Cadrele didactice interesate să beneficieze de o mobilitate Erasmus sunt rugate să depună un dosar de candidatură la secretariatul FJSC, sala 621, la dna Andreea Meșteru, în perioada 6-10 februarie, între orele 10 și 14. Dosarele vor primi numere de înregistrare.

Dosarul trebuie să cuprindă un CV actualizat, menționarea participării la activitățile din Programul Erasmus al FJSC (inițiere de acorduri bilaterale, consiliere de studenți, participare la selecția studenților etc.), un plan de predare provizoriu pentru stagiul de mobilitate, o copie după cartea de identitate și precizarea universității alese pentru efectuarea mobilității.

Criteriile de selecție valabile pentru Universitatea din București sunt următoarele:

-          calitatea de cadru didactic angajat cu contract de muncă în Universitatea din București pentru activități de predare;

-          prezentarea unui Curriculum Vitae într-o limbă de circulație internațională (în format Europass);

-          prezentarea unui plan de predare provizoriu pentru stagiul de mobilitate;

-          participarea la activități în Programul Erasmus.

Deplasările pot avea loc cel târziu pană la data de 30 iunie 2017.

În tabelul atașat vedeți destinațiile valabile în anul universitar 2016-2017, precum și sumele forfetare (in euro) acordate pentru transportul internațional, conform distanței.

Baremele „per diem” pentru țările de destinație, transmise de ANPCDEFP, sunt următoarele: 160 EURO pentru Suedia, 140 EURO pentru Belgia, Cehia, Grecia, Franța, Italia, Cipru, Polonia, Finlanda, Turcia, 120 EURO pentru Germania, Spania, Portugalia, Slovacia.

Stagiul de predare va fi finanțat din fonduri Erasmus pentru maximum 4 zile, din care 2 zile de activități de predare (minimum 8 ore de predare) și maximum 2 zile pentru transport (o zi înainte și o zi după stagiul de mobilitate). Finanțarea Erasmus reprezintă o sumă forfetară compusă din suma „per diem” și suma pentru transportul internațional în funcție de distanță.  

Pentru anul universitar 2016-2017 sunt permise mobilitățile cadrelor didactice în cadrul Erasmus „grant zero”, cu respectarea drepturilor și a obligațiilor statutului Erasmus, mai puțin finanțarea.

Lista destinațiilor se află în documentul atașat.

Cadre didactice ERASMUS la FJSC

postat 9 iun. 2016, 07:19 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 9 iun. 2016, 07:23 ]

Sara Ödmark (Mid Sweden University  Sundsvall), Georgeta Drulă și Ruxandra Boicu


Sara Ödmark (Mid Sweden University  Sundsvall), Georgeta Drulă, Natalia Milewski, Aurelia Vasile și Ruxandra Boicu
Igor Borkowski (University of Wroclaw), curs la masteratul de „Jurnalism tematic”
Pierre Morelli (Université de Lorraine  Metz), curs la masteratul francofon „Médias, développment, société”
Maria Lourdes Vinuesa Tejero (Universidad Complutense de Madrid)
Natacha Brixy (IHECS Bruxelles) împreună cu Alexandra BardanMirela Lazăr (responsabilă Erasmus), Agnieszka Budzyńska-Daca (Warsaw University), Ruxandra Boicu, Silvia BraneaJorge Magasich Airola (IHECS Bruxelles), curs la  masteratul francofon „Médias, développement, société”


Lansare selecție Erasmus - stagii de practică 2015-2016 (sem. 2)

postat 26 mai 2016, 13:42 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 26 mai 2016, 13:43 ]

Universitatea din Bucuresti a lansat a doua rundă de compețitie pentru stagii de practică Erasmus 2015-2016, prin transfer de fonduri de la mobilitățile de studii. Perioada mobililății poate fi între 1 iulie - 30 septembrie 2016 (minimum 2 luni de finanțare).

La această rundă de selecție se pot înscrie și studenți aflați în ani terminali.

Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB până pe data de 10 iunie 2016, iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB).

Informațiile sunt disponibile la  http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-de-prac-2015-2016-sem-2/.

1-10 of 18