Programe ERASMUS+

ERASMUS (The European Community Action Scheme for the Mobility of University Students) face parte din programul SOCRATES al Uniunii Europene și este destinat sprijinirii studenților în efectuarea unor perioade de studiu (de la 3 la 12 luni), recunoscută formal de universitatea de proveniență, într-o alta țara europeană.Prof. dr. habil. Bogusława Dobek-Ostrowska - invitată de FJSC în cadrul schimburilor Erasmus

postat 2 dec. 2019, 12:58 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 2 dec. 2019, 12:58 ]

Prof. dr. habil. Bogusława Dobek-Ostrowska, Directoarea Departamentului de Comunicare și Jurnalism al Facultății de Științe Sociale de la Institutul de Științe Politice-Universitatea din Wroclaw, Polonia, invitată de FJSC în cadrul schimburilor Erasmus, va ține cursul ”Journalism and politics in Poland in a comparative perspective” în data de 10 decembrie, între orele 18-20.30, în sala 613 și cursul ”Four models of media and  politics relations in Central and Eastern Europe” în data de 12 decembrie, între orele 18-20.30, în sala 607, în cadrul programelor de masterat „Jurnalism tematic” și „Media, Public Communication and Globalization”.

Stagii de practică Erasmus 2018-2019

postat 26 iun. 2019, 05:53 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 26 iun. 2019, 05:53 ]

S-a lansat selecția pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS. Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al Universității din București.  
Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 4 iulie 2019 (ora 13:00) dosarele pentru selecție, respectiv : 
 • Curiculum vitae, format Europass, într-o limbă străină,
 • Atestat de cunoaștere a unei limbi străine (copie) – recomandat nivel minim B2,
 • Carnet de student, vizat de facultatea UB pentru anul academic 2018-2019,
 • Scrisoare de motivație, într-o limbă străină,
 • Plan de activități de practică pe durata stagiului Erasmus (care să conțină activitățile propuse a se desfășura în instituția gazdă) – se completează formularul Learning Agreement for Traineeship în 2 exemplare, semnate doar la nivel de facultate din UB. (descarcă Learning Agreement for traineeships 2018-2019),
 • Scrisoarea de acceptare pentru perioada stagiului de formare Erasmus, semnată de instituția gazdă (opțional; reprezintă un plus la punctaj). 
 • Copie după cartea de identitate.    
 • Recomandare din partea conducătorului de lucrare de licență/dizertație/doctorat care să conțină acordul pentru respectivul stagiul de practică Erasmus (opțional, reprezintă un plus la punctaj). 

Informatiile sunt disponibile la adresa https://unibuc.ro/international/programul-erasmus/studenti-erasmus-stagii-de-practica/

Rezultatele selecției pentru mobilități Erasmus ale studenților FJSC pentru anul universitar 2019-2020

postat 17 apr. 2019, 12:47 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 17 apr. 2019, 12:47 ]

Vă rugăm consultați, în documentele atașate, rezultatele finale ale selecției pentru mobilități Erasmus ale studenților pentru anul universitar 2019-2020.

Contestațiile se pot depune la secretarele de an în data de 18 aprilie (programul de lucru cu publicul).

Programarea candidaților la concursul de selecție pentru mobilități Erasmus

postat 11 apr. 2019, 08:14 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 11 apr. 2019, 08:14 ]

Studenții care și-au depus dosare de candidatură pentru mobilități de studiu Erasmus sunt rugați să consulte tabelul anexat.

Concursul de selecție pentru mobilități Erasmus ale studenților

postat 10 apr. 2019, 03:41 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 10 apr. 2019, 03:41 ]

Concursul de selecție Erasmus va avea loc în data de 15 aprilie, începând cu ora 16.00, în sala 609, Complex Leu.
Vă rugăm să urmăriți programarea ce se va afișa după terminarea înscrierilor.

Pierre Morelli de la Université de Lorraine Metz - curs în cadrul masteratului "Médias, Développement, Société"

postat 21 mar. 2019, 08:31 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 21 mar. 2019, 08:31 ]

Conferențiar universitar dr. Pierre Morelli de la Université de Lorraine Metz, invitat de FJSC în cadrul parteneriatelor Erasmus+, va tine cursul "TIC ET RAPPORT AU SECRET À L’ÈRE DES CONVERSATIONS NUMÉRIQUES GÉNÉRALISÉES" în data de 25 martie, începând cu ora 17.30, în sala 416, în cadrul programului de masterat "Médias, Développement, Société".
Vor fi discutate teme privind mecanismele de punere în circulație creativă a mesajelor pe internet, informație vs. zvon, disimulare.

Lansarea selecției Erasmus pentru mobilități de studiu ale studenților în anul universitar 2019-2020

postat 18 mar. 2019, 13:43 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 18 mar. 2019, 13:44 ]

Pentru mobilitățile de studiu ale studenților pe anul academic 2019-2020, Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării ii revine un număr de 10 locuri finanțate cu grant Erasmus, iar pentru programul de studiu masteral francofon cu diplomă dublă un număr de 5 locuri, în cadrul acordului de parteneriat cu Universitatea Lumière Lyon 2.

Dosarul de candidatură
Studenții care doresc să participe la concursul de selecție Erasmus sunt invitați să depună la secretarele de an, între 
19 martie și 11 aprilie (în zilele și orele destinate lucrului cu publicul), un dosar cuprinzând:

 • o copie după C.I. 
 • CV în limba străină în care vor studia în instituția de învățământ pentru care optează (obligatoriu în format Europass) 
 • o scrisoare de motivație în limba străină în care vor studia în instituția de învățământ pentru care optează (pentru fiecare destinație pentru care optează) 
 • o prezentare a unui plan al programului de studiu (posibile cursuri de urmat) prevăzut pentru stagiu pentru fiecare destinație pentru care optează
 • certificatul (atestatul) de competență lingvistică în limba străină în care se vor desfășura cursurile; trebuie respectat nivelul de cunoștințe de limbă străină precizat în tabelul cuprinzând destinațiile

Fiecare student poate face două opțiuni pe care le va menționa pe coperta dosarului.

Secretarele de an vor transcrie mediile școlare pe dosarele depuse. Media școlară minimă pentru intrarea în selecție este 7.50.

În momentul selecției, studenții trebuie să fie integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță).

Studenții selectați care la finalul anului de studiu, adică la data de 30 septembrie 2019, nu sunt integraliști își pierd locul obținut și vor fi înlocuiți cu rezervele rezultate după acest concurs.

Punctajele la selecție (100 puncte maximum) se calculează astfel: 

 • Nota 1 (20% din punctajul total): cunoștințe lingvistice de limbă străină (echivalarea nivelului corespunzător atestatului de limbă străină depus la dosar)
 • Nota 2 (10% din punctajul total): situația școlară (media anilor de studiu, inclusiv semestrul I din anul academic 2018-2019)
 • Nota 3 (30% din punctajul total): evaluarea dosarului depus
 • Nota 4 (40% din punctajul total): interviul (care va urmări reliefarea obiectivelor principale ale mobilității și cunoașterea oportunităților oferite de aceasta)

Criteriile de departajare sunt în ordine:

1.     punctajul obținut la interviu

2.     punctajul obținut pentru cunoștințele lingvistice

3.     punctajul obținut pentru situația școlară

Precizări:

• Studenții selectați din anul I (licență) vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul II, cu condiția ca la finalul anului I să fie integraliști (fără restanțe) și să obțină o medie școlară cel puțin egală cu cea minimă decisă pentru intrarea în selecție.

• Studenții din anii terminali în momentul selecției vor pleca obligatoriu pe semestrul al II-lea din anul I de master/doctorat, cu condiția admiterii la aceste programe.

• Rezervele trebuie să pregătească dosarul pentru plecarea pe semestrul al II-lea, în cazul în care vor fi fonduri suficiente devenind titulari de grant.

Dacă rezervele doresc să plece pe cont propriu (fără finanțare ERASMUS), acest lucru este posibil și trebuie comunicat Biroului Erasmus+.

Nivelul grantului ERASMUS lunar, stabilit la nivel național de către Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale (ANPCDEFP) pentru 2019 - 2020, este de 520 € / lună pentru Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Portugalia, Spania, Suedia și de 470 € / lună pentru Bulgaria, Cehia, Polonia, Slovacia, Turcia.

Finanțarea ERASMUS este pentru 5 luni de stagiu/bursier.

Vă rugăm să consultați documentele atașate care cuprind afișul general de selecție, lista destinațiilor, conform cu acordurile bilaterale încheiate, și informații despre universitățile partenere utile pentru întocmirea unui plan al programului de studiu prevăzut pentru stagiu.

Data concursului de selecție va fi anunțată ulterior.

Pentru obţinerea certificatului de competență lingvistică într-o limbă străină vă puteți adresa la Centrul de Limbi Străine al Universității din București.

Costul unui certificat cu valabilitate 2 ani este de 150 lei. Suma se achită în Bd. Schitu Măgureanu nr. 1, etaj 2, Centrul de Limbi Străine (CLS) la dna Bianca Dumitriu.

Telefon +4021-312 54 54

Program: luni-vineri, orele 9.00-14.00

Mai multe informații la: https://www.unibuc.ro/studii/centre-de-limbi-straine/centrul-de-limbi-straine-al-universitatii-din-bucuresti/


Prof. univ. Dr. Mirela LAZĂR 
Coordonatoare Erasmus+
 
miralazar05@yahoo.com

Lansarea selecției pentru stagii de formare profesională Erasmus 2018-2019

postat 4 mar. 2019, 21:52 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 4 mar. 2019, 21:52 ]

A fost lansata selecția pentru stagii de mobilități pentru formare profesională în cadrul Programului ERASMUS, în perioada aprilie – iulie 2019, cu finanțare din fonduri ERASMUS 2018-2019, la capitolul Staff Training (S.T.T.), pentru un număr total de 50 mobilități pentru Universitatea din București. 

Conform deciziei B.E.C.A., această selecție de mobilități de formare profesională Erasmus pentru 2018-2019 este destinată personalului didactic-auxiliar și personalului didactic cu funcții și/sau responsabilități administrative în facultăți. 

Informațiile sunt disponibile pe pagina Erasmus+ a UB la 
https://www.unibuc.ro/international/programul-erasmus/stagii-de-formare-profesionala-erasmus/.

Validarea rezultatelor selecției cadrelor didactice pentru mobilități Erasmus 2018-2019

postat 12 feb. 2019, 10:14 de Webmaster FJSC   [ actualizat la 12 feb. 2019, 10:14 ]

Vă rugăm să consultați documentul atașat.

1-10 of 44